Česky   English
Úvodní strana > Archiv aktualit > AFIS a jeho budoucnost – jak to bude dál

AFIS a jeho budoucnost - jak to bude dál

Autor: Adam Jandora AKTUALIZOVÁNO

Většina z vás zaznamenala, že se bude se službou AFIS v České republice něco dít. V Hradci proběhl seminář ÚCL, který odhalil jak to teď bude. Tady jsem si dovolil sesmolit výtah informací.

Když shrnu to hlavní, tak neřízené letiště buďto zažádají o certifikaci AFIS, nebo budou degradovány na letiště "poskytující informace o známém provozu na letišti a letištní provozní zóně". Což je to co jsme dělali do teď, ale už se to nebude jmenovat AFIS a  bude to mít jinou volačku (nejspíš Rádio). Jinak všechno zůstává stejně. V provozní době tam musí být dispečer jako do teď – takže to nebude jako nyní na SLZ plochách, kde mají Rádio bez dispečera.

K certifikaci AFIS jsou potřeba 2 radiostanice, meteo vybavení a zařízení pro záznam komunikace. Všechny tyto zařízení následně schválí ÚCL, pokud budou vyhovovat normám. Certifikace tohoto systému stojí 4 000 Kč, a  nebo 2 000 Kč za každé zařízení zvlášť. Tyto poplatky se pravděpodobně zvýší po úpravě zákona.

To co se nás hlavně týká, a vypovídá o tom, že nepotřebujeme zůstat AFIS letištěm, je tento odstavec:

"Problematika koordinačních dohod, jako jedna z nedílných součástí zajištění bezpečnosti a plynulosti letového provozu v rámci vzdušného prostoru ČR (FIR Praha), je vnímána na obou stranách jako nezbytnost, nezávisle na  tom, zda je poskytována AFIS nebo jsou poskytovány informace známému letovému provozu v zóně ATZ v jiném režimu. Proto je možno s ŘLP ČR, s. p. koordinační dohody uzavírat i mimo rámec poskytování AFIS."
Z toho vyplývá, že nejspíš bude možno s LKTB nadále koordinovat delegaci stanoveného prostoru, i když nebudeme AFIS.

Další věc co se nás týká dokonce už teď je ta, že obsluhovat pozemní radiostanici smí jen osoba s všeobecným průkazem radiotelefonisty. Takže ti dispečeři, kteří mají jen omezený průkaz, si musí na ČTÚ udělat zkoušky, aby si udrželi licenci dispečera ať už služby AFIS, nebo služby poskytování informací známému provozu na letišti a ATZ.

Závěr:

  • Služba AFIS se v podstatě přejmenuje na službu poskytování informací známému provozu na letišti a v ATZ. Této službě bude nově nadřazená služba AFIS, jakožto letová navigační služba.
  • Všichni dispečeři si musí pořídit všeobecný průkaz radiotelefonisty – NEPLATÍ
    Obdržel jsem update, že se s ČTÚ podařila vyjednat úprava, díky které dispečeři "rádia" nebudou muset mít všeobecný průkaz. Takže v  souvislosti s touto věcí vám nadále stačí omezený průkaz.
  • Vše popsáno v předpise "Poskytování informací známému provozu na letištích, kde nejsou poskytovány ATS" - L11 dodatek S.

Ke stažení celá prezentace ÚCL z Hradce, ze které jsem čerpal.
 
vyrobila Omega Design