generic cialis in india
viagra for momen
canada viagra prescription
viagra tablets for women
prescription viagra without
cialis jelly
pfizer viagra dosage 100 mg
generic viagra discussion forum
cialis mg to take
cialis prices costco
female viagra pills
viagra sordera
Česky   English
Úvodní strana > Ochrana přírody

Ochrana přírody

Při naší sportovní činnosti nezapomínáme ani na ochranu přírody. V lokalitě našeho letiště se vyskytuje ohrožený živočišný druh – Sysel obecný (Spermophilus citellus).


foto: Jan Matějů

Pro zdárný provoz letiště zajišťujeme pravidelně a trvale sečení travního porostu na celé ploše letiště. Právě díky udržování plochy letiště a nejbližšího okolí trvale bez vysokého porostu poskytuje nezbytné podmínky pro existenci kriticky ohroženého druhu – sysla obecného. V roce 2008 byl výskyt sysla obecného zjištěn pouze na 35 lokalitách České republiky. Zásadním faktorem ovlivňujícím možnosti přežití sysla na dané lokalitě je trvale nízký travní porost. Ve vysoké trávě ztrácí sysel přehled o svém okolí a stává se snadnou kořistí potenciálních predátorů. U málo početných a izolovaných kolonií pak za této situace hrozí v krátké době jejich zánik. Vědomi si této spojitosti, snažíme se skloubit naše zájmy (provoz letiště a samotné létání) s ochranou životního prostředí. Výsledkem našeho snažení je nárůst početnosti syslí kolonie na letišti Brno – Medlánky, kdy za poslední 4 roky se početnost této kolonie téměř ztrojnásobila, v roce 2008 byla její početnost odhadována na 130 jedinců. Tato kolonie je z hlediska své početnosti velice významná, neboť náleží mezi deset největších populací sysla obecného na území České republiky. Lokalita našeho letiště je registrována Magistrátem města Brna jako Významný krajinný prvek pod názvem Syslí rezervace, (číslo 28) – více zde.

Pro zachování této Syslí rezervace a další nárůst početnosti syslí kolonie realizujeme v průběhu let 2009-2010 Projekt Záchrana sysla obecného na území letiště Medlánky, který je podporován z Dotačního programu Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru a Norský finanční mechanismus (běžně označované jako „Norské fondy“)

 
vyrobila Omega Design